Jak správně rezervovat nemovitost

Nepodceňujte rezervační smlouvu

 

Svěřili jste nemovitost na prodej realitní kanceláři a našel se vhodný zájemce o koupi.

Realitní kancelář sepsala se zájemcem tzv. rezervační smlouvu, kde se zájemce zavázal, že do určitého termínu podepíše s Vámi kupní smlouvu a zaplatí nemovitost způsobem, na kterém jste se dohodli. Na důkaz toho složil zájemce nevratný rezervační poplatek na účet realitní kanceláře. Rezervační smlouvu podepsal zástupce realitní kanceláře a zájemce o koupi.

Jste přesvědčeni, že když zájemce nakonec kupní smlouvu nepodepíše a od úmyslu koupit Vaší nemovitost odstoupí, propadne mu záloha, kterou zaplatil.

O m y l

Smluvní pokuta, tedy nevratný rezervační poplatek, je vedlejším závazkem, který se logicky musí vázat k závazku hlavnímu, což je v případě rezervační smlouvy podpis kupní smlouvy. K hlavnímu závazku – tedy prodat (Vy) a koupit (zájemce o koupi)se tedy váže závazek vedlejší – smluvní pokuta v případě, že k naplnění hlavního závazku nedojde.

Z výše uvedeného vyplývá, že rezervační smlouva musí být uzavřena mezi Vámi – jako prodávajícím, zájemcem o koupi a realitní kanceláří, tj. musí být trojstranná. V případě, že by tomu tak nebylo, musela by realitní kancelář složený rezervační poplatek vrátit zájemci a Vy byste žádnou smluvní pokutu, jako odškodnění za promarněný čas, nedostali.

Chcete prodat bez starostí a za nejvíc ?

Zavolejte mi J, nebo napište

Napište mi