Můj kodex

 

– Komunikuji přímo a otevřeně –

– Vždy stojím na straně svého klienta –

– Pracuji tak, aby byly spokojeny všechny strany (win-win) –

– Překážky vnímám jako příležitost najít to nejlepší řešení –

– Slušnost a fair play jsou mojí podmínkou spolupráce –

– Slibuji to, co mohu splnit –

– Mé jednání je v souladu s tím, kdo jsem – na nic si nehraji –

– Praktikuji celoživotní vzdělávání se –

– Laskavost a pochopení jsou přirozenou součástí mého života –

– Moje práce má i vyšší smysl –